پاسخ به شبهات وهابیت

کل اخبار:1
  • مرز میان شرک و توحید چیست؟

    مرز میان شرک و توحید چیست؟

    وقتی خداوند اذن و عدم اذن را معیار شرک و توحید قرار می‌دهد شما وهابیان چگونه معیار خدا را کنار گذاشته، حیات و ممات را ملاک قرار داده و می‌گویید درخواست از زنده، توحید و درخواست از مرده، شرک است؟!