اخبار زرد

کل اخبار:1
  • حریم های خصوصی که عمومی می شود

    حریم های خصوصی که عمومی می شود

    ابهری گفت:بارداری، مدل لباس، ازدواج دوم سلبریتی و در همین راستا نمایش با اسلحه توسط سلبریتی دیگر گوشه هایی از رفتارهای نادرست اینگونه از اشخاص است که ممکن است برای نوجوانان و جوانان الگوی منفی باشد.