• کد خبر: 2275

هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر به روایت تصویر

گزارش تصویری از هفتمین روز جشنواره

رویکرد امروز در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر سه شنبه ۱۶ بهمن ماه فیلم‌های «نت های مسی یک رویا» به کارگردانی رضا فرهمند، «دیدن این فیلم جرم است» رضا زهتابچیان، «۲۳ نفر» مهدی جعفری و «پالتو شتری» به کارگردانی مهدی علی میرزایی به نمایش در آمد.

 • نشست رسانه‌ای عوامل فیلم «نت‌های مسی یک رویا» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • رضا زهتابچیان، نویسنده و کارگردان فیلم «دیدن این فیلم جرم است» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • حسین پاکدل بازیگر فیلم «دیدن این فیلم جرم است» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • لیندا کیانی بازیگر فیلم «دیدن این فیلم جرم است» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • مهدی زمین پرداز، بازیگر فیلم «دیدن این فیلم جرم است» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • حمیدرضا پگاه بازیگر فیلم «دیدن این فیلم جرم است» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • عوامل فیلم «دیدن این فیلم جرم است» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • عوامل فیلم «دیدن این فیلم جرم است» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • عوامل فیلم «دیدن این فیلم جرم است» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • نشست رسانه‌ای فیلم «دیدن این فیلم جرم است» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • مهدی زمین پرداز (بازیگر) در نشست رسانه‌ای فیلم «دیدن این فیلم جرم است» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • لیندا کیانی (بازیگر) در نشست رسانه‌ای فیلم «دیدن این فیلم جرم است» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • نشست رسانه‌ای فیلم «دیدن این فیلم جرم است» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • عوامل فیلم «دیدن این فیلم جرم است» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • نشست رسانه‌ای فیلم «دیدن این فیلم جرم است» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • حمیدرضا پگاه، لیندا کیانی، مهدی زمین پرداز در نشست رسانه‌ای فیلم «دیدن این فیلم جرم است» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • نشست رسانه‌ای فیلم «دیدن این فیلم جرم است» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • آزادگانی که داستان فیلم «۲۳ نفر» روایتی از اسارت آن‌ها در دوران جنگ تحمیلی است

 • عوامل فیلم «۲۳ نفر» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • عوامل فیلم «۲۳ نفر» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • عوامل فیلم «۲۳ نفر» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • مرتضی قیدی (فیلمبردار) در نشست رسانه‌ای فیلم «۲۳ نفر» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • آریا عظیمی‌نژاد (آهنگساز) در نشست رسانه‌ای فیلم «۲۳ نفر» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • مهدی جعفری (کارگردان) در نشست رسانه‌ای فیلم «۲۳ نفر» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • نشست رسانه‌ای فیلم «۲۳ نفر» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • مهدی جعفری (کارگردان) در نشست رسانه‌ای فیلم «۲۳ نفر» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • نشست رسانه‌ای فیلم «۲۳ نفر» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • مجتبی فرآورده (تهیه کننده) در نشست رسانه‌ای فیلم «۲۳ نفر» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • نشست رسانه‌ای فیلم «۲۳ نفر» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • نشست رسانه‌ای فیلم «۲۳ نفر» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • نشست رسانه‌ای فیلم «۲۳ نفر» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • عوامل فیلم «23 نفر» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • لیندا کیانی بازیگر فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • بهاره کیان افشار و لیندا کیانی بازیگران فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • عوامل فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • عوامل فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • عوامل فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • عوامل فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • لیندا کیانی بازیگر فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • بانیپال شومون، بازیگر فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • لیندا کیانی بازیگر فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • مهدی علی میرزایی،کارگردان فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • مجید شیخ انصاری، تهیه کننده فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • بهاره کیان افشار بازیگر فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • شاهرخ فروتنیان بازیگر فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • افسانه چهره آزاد بازیگر فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • شاهرخ فروتنیان و افسانه چهره آزاد بازیگران فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • بهاره کیان افشار بازیگر فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • منصور ضابطیان، مجری نشست‌های رسانه‌ای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • حامد کمیلی در سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • نشست رسانه‌ای فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • نشست رسانه‌ای فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • نشست رسانه‌ای فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • لیندا کیانی(بازیگر) و سام درخشانی(بازیگر) در نشست رسانه‌ای فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • افسانه چهره آزاد(بازیگر) در نشست رسانه‌ای فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • شاهرخ فروتنیان(بازیگر) و افسانه چهره آزاد(بازیگر) در نشست رسانه‌ای فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • مهدی علی میرزایی(کارگردان) در نشست رسانه‌ای فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • بانیپال شومون(بازیگر) در نشست رسانه‌ای فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • مهدی علی میرزایی(کارگردان) در نشست رسانه‌ای فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • مجید شیخ انصاری، (تهیه کننده) در نشست رسانه‌ای فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • لیندا کیانی(بازیگر) و سام درخشانی(بازیگر) در نشست رسانه‌ای فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • سام درخشانی(بازیگر) در نشست رسانه‌ای فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • مجید شیخ انصاری، (تهیه کننده) در نشست رسانه‌ای فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

 • مجید شیخ انصاری، (تهیه کننده) در نشست رسانه‌ای فیلم «پالتو شتری» در هفتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

برچسب‌ها