• کد خبر: 17395

موزه تاریخ طبیعی لندن آماده بازگشایی

موزه تاریخ طبیعی لندن یکی از سه موزه بزرگ در خیابان اکسیبیشن رود در کنزینگتون جنوبی، لندن است. موزه تاریخ طبیعی لندن یکی از سه موزه بزرگ در خیابان اکسیبیشن رود در کنزینگتون جنوبی، لندن است.

موزه لندن

موزه لندن

موزه لندن

موزه لندن

موزه لندن

برچسب‌ها