• کد خبر: 16787

جشنواره عجیبی در کوه آتشفشان

بومیان منطقه کاسادا در شرق جاوه اندونزی طی مراسمی خاص جشنواره عجیب خود را برگزار کردند. در این جشنواره سالانه مردم هدایای خود را که شامل برنج، میوه، سبزی، دام و پول است جمع آوری می کنند و به دهانه آتشفشان فعال کوه برومو می برند و درون آن می اندازند.این جشنواره یک ماه طول می کشد چرا که بومیان با پای پیاده به سمت کوه حرکت می کنند.

جشنواره عجیب و غریب کاسادای

جشنواره عجیب و غریب کاسادای

جشنواره عجیب و غریب کاسادای

جشنواره عجیب و غریب کاسادای

جشنواره عجیب و غریب کاسادای

جشنواره عجیب و غریب کاسادای

جشنواره عجیب و غریب کاسادای

جشنواره عجیب و غریب کاسادای

برچسب‌ها