• کد خبر: 16733

آثار تاثیرگذارترین عکاسان قرن بیست

در مجموعه پیش رو آثاری از بهترین عکاسان قرن بیست همچون واکر ایوان، لی فریدلندر، مانوئل آلوارز و کری وینوگرند را ببینید.

شهر البوکرک (در مرکز نیومکزیکو)، عکاس وینوگرند

شهر البوکرک (در مرکز نیومکزیکو)، عکاس وینوگرند

نیویورک سال 1966, عکاس اثر لی فریدلندر

نیویورک سال 1966, عکاس اثر لی فریدلندر

نیویورک 1970 نام عکاس اثر لی فریدلندو

نیویورک 1970 نام عکاس اثر لی فریدلندو

باغوحش پارک مرکزی نیویورک سال 1967, عکاس اثر کری وینوگرند

باغوحش پارک مرکزی نیویورک سال 1967, عکاس اثر کری وینوگرند

کارگران بارانداز در هاوانا، عکاس اثر واکر ایوانز

کارگران بارانداز در هاوانا، عکاس اثر واکر ایوانز

نیویورک سال 1931, عکاس اثر واکر ایوانز

نیویورک سال 1931, عکاس اثر واکر ایوانز

رفقای رستوران، نیویورک، عکاس اثر واکر ایوانز

رفقای رستوران، نیویورک، عکاس اثر واکر ایوانز

برچسب‌ها