• کد خبر: 16653

ویرانه‌های ساحل سنگال در قاب دوربین

نیکی وو عکاس خبری است که بدلیل به تصویر کشیدن انسان‌های دربند معروف شده است. او به نوعی با موضوعات خاصش صدای درماندگان شده است.

برچسب‌ها