• کد خبر: 16468

کودکان متاهل فوتبالیست

مینگما تنزیگ معلم انگلیسی 25 ساله‌ای است که بتازگی برای آموزش در دبیرستانی طی یک دوره دو ساله به روستای دورافتاده‌ی بوتناملانگ در کشور نپال آمده است. دانش‌آموزان این مدرسه دخترانه از ترک تحصیل کرده‌اند تا ازدواج و خانه‌داری کنند.

برچسب‌ها