کد خبر: 10098
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۹
جدیدترین قیمت گوشی هوشمند

جدیدترین قیمت گوشی‌های موبایل در بازار را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

رویکرد امروز جدیدترین قیمت گوشی‌های موبایل در بازار را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

Samsung – سامسونگ
مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Samsung Galaxy M۱۰ – ۱۶ ۱,۵۳۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M۱۰ – ۳۲ ۱,۶۶۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M۲۰ – ۳۲ ۲,۲۴۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M۲۰ – ۶۴ ۲,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M۳۰ ۳,۲۶۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy C۷ Pro ۲,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy C۹ Pro ۴,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Grand Prime Pro ۱,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۵ ۲۰۱۷ ۲,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۶ s ۲,۹۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۷ ۲۰۱۷ ۳,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۷ ۲۰۱۸ ۳,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۸s ۴,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۸ ۲۰۱۸ – ۳۲ ۳,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۸ ۲۰۱۸ – ۶۴ ۳,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۸+ ۲۰۱۸ – ۳۲ ۳,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۸+ ۲۰۱۸ – ۶۴ ۳,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۸ Star ۴,۰۶۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۹ ۲۰۱۸ ۴,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۱۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۱۰s ۱,۷۴۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۲ Core ۱,۰۹۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۲۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۲۰e ۱,۹۶۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۲۰s ۲,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۳۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۳۰s ۲,۸۴۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۴۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۵۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۵۰s ۴,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۶۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۷۰ ۴,۳۲۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A۸۰ ۶,۴۲۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۹ – ۶۴ ۶,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۹ – ۱۲۸ ۷,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۹ – ۲۵۶ ۷,۴۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۹ Plus – ۶۴ ۷,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۹ Plus – ۱۲۸ ۷,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۹ Plus – ۲۵۶ ۸,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۱۰ ۸,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۱۰ Plus – ۱۲۸ ۹,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۱۰ Plus – ۵۱۲ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۱۰ Plus – ۱T ۱۱,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۱۰e ۹,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S۱۰ ۵G ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Grand Prime Plus ۱,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note۸ ۷,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note۹ – ۱۲۸ ۷,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note۹ – ۵۱۲ ۹,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note۱۰ – ۲۵۶ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note۱۰ Plus- ۲۵۶ ۱۲,۳۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note۱۰ Plus- ۵۱۲ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note۱۰+ ۵G – ۵۱۲ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۲ ۲۰۱۸ ۱,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۴ ۱,۹۷۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۴ – ۳۲ ۲,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۴ Plus – ۱۶ ۲,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۴ Plus – ۳۲ ۲,۵۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۴ Core ۱,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۴ Core – ۳۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۵ Prime ۱,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۵ Pro ۲,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۶ ۲,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۶ Plus – ۳۲ ۲,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۷ Prime ۲ ۲,۰۸۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۷ Core – ۳۲ ۱,۸۹۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۷ Pro ۲,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۷ Duo ۲,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۸ – ۳۲ ۲,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J۸ – ۶۴ ۳,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Fold ۵G ۲۶,۸۰۰,۰۰۰
Apple – اپل
مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Apple iPhone ۸ . ۶۴ ۶,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۸ . ۲۵۶ ۷,۱۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۸ Plus . ۶۴ ۷,۳۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۸ Plus . ۲۵۶ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone X – ۶۴ ۹,۴۵۰,۰۰۰
  Apple iPhone X – ۲۵۶ ۱۰,۱۵۰,۰۰۰
  Apple iPhone XR – ۶۴ ۹,۹۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XR – ۱۲۸ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XR – ۲۵۶ ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XS – ۶۴ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XS – ۲۵۶ ۱۴,۸۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XS – ۵۱۲ ۱۵,۱۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XS Max – ۶۴ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XS Max – ۲۵۶ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XS Max – ۵۱۲ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۱۱ . ۶۴ ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۱۱ . ۱۲۸ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۱۱ . ۲۵۶ ۱۴,۶۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۱۱ Pro . ۶۴ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۱۱ Pro . ۲۵۶ ۱۷,۳۵۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۱۱ Pro . ۵۱۲ ۱۷,۶۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۶۴ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۲۵۶ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۵۱۲ ۲۱,۹۵۰,۰۰۰
Huawei – هواوی
مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Huawei Y۳ ۲۰۱۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰
  Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۱,۲۶۰,۰۰۰
  Huawei Y۵ Prime ۲۰۱۸ ۱,۴۳۰,۰۰۰
  Huawei Y۵ lite ۲۰۱۸ ۹۲۰,۰۰۰
  Huawei Y۶ ۲۰۱۸ ۱,۴۵۰,۰۰۰
  Huawei Y۶ ۲۰۱۹ ۱,۵۵۰,۰۰۰
  Huawei Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۱,۴۷۰,۰۰۰
  Huawei Y۷ ۲۰۱۹ ۲,۱۰۰,۰۰۰
  Huawei Y۷ Prime ۲۰۱۸ ۱,۷۶۰,۰۰۰
  Huawei Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۱,۹۸۰,۰۰۰
  Huawei Y۷ Pro – ۲۰۱۹ ۲,۴۰۰,۰۰۰
  Huawei Y۹ ۲۰۱۸ ۲,۴۰۰,۰۰۰
  Huawei Y۹ ۲۰۱۹ ۲,۶۲۰,۰۰۰
  Huawei Y۹ Prime ۲۰۱۹ ۳,۵۰۰,۰۰۰
  Huawei nova ۳ ۵,۴۵۰,۰۰۰
  Huawei nova ۳i ۳,۰۹۰,۰۰۰
  Huawei nova ۳e ۳,۱۰۰,۰۰۰
  Huawei nova ۴ ۶,۲۰۰,۰۰۰
  Huawei P۳۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
  Huawei P۳۰ Pro – ۱۲۸ ۹,۵۰۰,۰۰۰
  Huawei P۳۰ Pro – ۲۵۶ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  Huawei P۳۰ lite ۳,۸۰۰,۰۰۰
  Huawei Mate ۲۰ ۷,۲۵۰,۰۰۰
  Huawei Mate ۲۰ Pro ۷,۸۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor View ۲۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor ۸X – ۶۴ ۳,۳۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor ۸X – ۱۲۸ ۳,۵۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor ۸X Max ۴,۳۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor ۷s ۱,۱۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor ۷A ۱,۶۸۰,۰۰۰
  Huawei Honor ۸C ۱,۷۶۰,۰۰۰
  Huawei Honor ۱۰ ۴,۳۵۰,۰۰۰
  Huawei Honor ۱۰ Lite ۶۴ ۲,۵۶۰,۰۰۰
  Huawei P smart ۲۰۱۹ ۲,۳۸۰,۰۰۰
  Huawei P Smart FIG ۲,۰۳۰,۰۰۰
  Huawei Honor Play ۴,۰۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor Play ۸A ۲,۰۰۰,۰۰۰

منبع:اقتصاد۲۴

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 10 =

پربازدیدترین

آخرین اخبار

پربحث‌ترین